ANAMENÜ

Akademik Program

Çocukluğun ilk yılları daha sonraki gelişmenin temelini oluşturur. Anaokulu yalnızca temel eğitime hazırlık için harika bir yer olmakla kalmayıp, aynı zamanda küçük çocukların birbirleriyle  karşılaştığı, karşılıklı etkilendikleri, güven duygusunu hissedip, öğrendikleri ve eğlendikleri bir yerdir.

Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış okul öncesi eğitim müfredatı çerçevesinde çoklu zeka sistemi kullanılarak hazırlanmış modern eğitim uygulanmaktadır. 

Aydil Anaokulu okul öncesi programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimini ortaya çıkaracak etkinlikler oluşturularak tasarlanmıştır. Çocuklara, özenli bir çevrede  keşfederek öğrenme  ve araştırma olanakları yaratılır. Temelini “etkin öğrenme” yönteminin oluşturduğu bu programda karşıdan seyredip dinleyerek öğrenme yerine, çocukların dokunarak, tadarak, duyarak, sorgulayarak, araştırarak, keşfederek, tartışarak; kısacası yaşayarak konuları öğrenmeleri sağlanır. Böylelikle, çocuklarda kendine saygı ve öz güven  gelişimi desteklenir. Okulumuz her bir çocuğun değişik ihtiyaç ve ilgi alanlarına karşı duyarlıdır. Konular öğrenmede bir araç olup eğitimimiz bireyseldir.  

Programımız çocukların bireysel ve grup deneyimleri yaşaması üzerine kurulmuştur. Çocuğunuz paylaşmaya, sırasını beklemeye, gözlem yapmaya ve problem çözmeye teşvik edilecektir. Bu eğitim süreci sonucunda yaratıcılığı gelişmiş, iletişime açık, anlayışlı ve karşılıklı saygı duyabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.


 


Yemek Listesi

 


Bu Ay Doğanlar